Runas māksla - 2

Oratora māksla - 2Treniņš „Harizmātisks orators”® - 2.pakāpe „Darbs ar argumentiem” – VIDEO

Kursa formāts: 4 dienas x 3 stundas 

Kursa cena: 150 Euro (+ PVN)

130 Euro (+ PVN) - vismaz divas nedēļas pirms kursu sākuma

Kursu vada: Dr.sc.admin. Irina Lando (doktora grāds vadībzinātnē)

VIDEO: Oratora meistarība - 2. Darbs ar argumentiem. Kā runāt, lai klausītos.

Treniņš paredzēts jūsu oratora iemaņu attīstīšanai, lai iemācītos pareizi uzstāties visbiežāk nepieciešamajos žanros: „pārliecinoša uzstāšanās”, „stāstu stāstīšana”, „tostu teikšana”. Tiks veikti vairāki jūsu uzstāšanās videoieraksti un, tādējādi, jums tiks dota iespēja izanalizēt savās stiprās un vājās puses.

Sevis skatīšanās video dod patiesi nenovērtējamu atgriezenisko saikni par jūsu uzstāšanās stilu.

Daudziem tieši videotreniņš dod lēcienveidīgu oratora mākslas attīstību!

Auditorija:

Visiem, kam ir nācies publiski uzstāties (prezentēt savus pakalpojumus, veidot attiecības ar klientiem/pircējiem/partneriem): vadītāji, vidējā posma menedžeri, pārdošanu menedžeri, konsultanti, lektori, treneri…


Mērķi:

Attīstīt pārliecību publiskajās uzstāšanās, un attīstīt uzstāšanās vieglumu tādos žanros, kā „pārliecinoša uzstāšanās”, „stāstu stāstīšana”, „tostu teikšana”.

Atstrādāt vēl virkni oratora meistarības elementu un apvienot tos visus saskaņotā sistēmā. Papildināt pastāvīgas pašmācības mehānismu ar tādu instrumentu, kā savu videoierakstu analīze.


Plānotie rezultāti:

Pastāvīga viegluma, komforta, miera sajūtas pastiprināšana publiskās uzstāšanās (komunicējot ar klientiem/pircējiem).

Skaidra izpratne, kā argumentēt savu pozīciju, kā uzdot jautājumus zālei, kā strādāt ar smagu auditoriju, kā kontrolēt savu neverbālo saskarsmi, kā uzstāties pārī kopā ar partneri, kā pārvietoties pa auditoriju, kā uzturēt jēgpilnas pauzes, kā lasīt nepazīstamu tekstu…

Prasme ātri sagatavot runu un kvalitatīvi uzstāties tādos žanros, kā „pārliecinoša uzstāšanās”, „stāstu stāstīšana”, „tostu teikšana”.

„Mutiskas improvizācijas” iemaņu, kā palīglīdzekļa izmantošana lielas uzstāšanās reizēs.


Pēc formāta tas ir maksimāli praktisks treniņš:

90% – prakse: dalībnieki vingrinājumos atstrādā iemaņas, uzstājoties visas grupas priekšā, pāros, pa trīs, mazās grupās.

10% – teorija: iemaņu demonstrēšana, rezultātu apspriešana, atbildes uz jautājumiem.

Tikai labākie vingrinājumi!

Par 40% seminārs ir labāko retorikas, aktieru mākslas, oratoru, balss-runas treniņu vingrinājumi.

Par 20% – instrumentu atlase no mūsdienu praktiskās psiholoģijas virzieniem.

Un vēl par 40% – unikāli autora vingrinājumi un tehnikas.

Labvēlīga atmosfēra!

Pirmajās semināra minūtēs rodas atvērta, nepiespiesta atmosfēra, kurā ir viegli atbrīvoties un uzvesties nestandarta veidā.


Tēmas:

Metapaziņojums

Teorija:

Par neverbālā paziņojuma svarīgumu: Ķermenis, mīmika, žesti… Metapaziņojums par sevi, pakalpojumiem, klausītājiem…

Prakse:

Trenējamies sniegt vajadzīgos metapaziņojumus. Ievērot un atšifrēt citu oratoru metapaziņojumus.

„Ķīniešu ābeces” (tarabari) valoda. Prasme pasniegt vajadzīgo metapaziņojumu neeksistējošā valodā.

Jautājumi, kas „aizķer”

Teorija:

Paņēmieni klausītāju uzmanības noturēšanai ar tādu jautājumu palīdzību, kas „aizķer”. Demonstrācija.

Prakse:

Trenējamies uzstāties, izmantojot jautājumus, kas „aizķer”.

Parlamenta debates ar video uzņemšanu

Teorija:

Pārliecinošas uzstāšanas struktūra. Argumentācijas veidošanas pamati.

Prakse:

Sagatavošanās pirms uzstāšanās.

Iesaistīšanas debatēs.

Atgriezeniskās saiknes gūšana uzstāšanās laikā.

*** Šajā vingrinājumā summējas visas seminārā apgūtās iemaņas. Oratoru uzdevums – uzstāties, ņemot vērā visu, ko viņi jau zina. Video uzņemšana ir lielisks līdzeklis atklāt oratora tālākas pašattīstības virzienus

Daiļrades stāsts ar video uzņemšanu

Teorija:

Kā radīt spilgtus stāstus-skices no savas dzīves. Daiļrades stāsta kompozīcija.

Prakse:

Uzstāšanās sagatavošana.

Uzstāšanās.

Atgriezeniskās saiknes gūšana uzstāšanās laikā.

Pasakas sacerēšana uz vietas

Teorija:

Jebkuras pasakas galvenie elementi. Demonstrācija.

Prakse:

Mutiska improvizācija pasakas radīšanā bez sagatavošanās.

Pauzes

Pārvietošanās pa auditoriju.

Teorija:

Par paužu svarīgumu. Par to, kā pareizi staigāt.

Prakse:

Trenējamies „turēt” pauzes un staigāt auditorijas priekšā.

Smaga auditorija

Teorija:

Ko darīt, ja grupā ir viens-divi cilvēki, kas uztur „kaitīgu” klausītāju lomu.

Prakse:

Trenējamies: saglabāt savu stāvokli, noturēt grupas labvēlīgās daļas uzmanību, pārvilkt „kaitīgu” klausītāju uzmanību.

Darbs pāros

Teorija:

Kā pareizi uzstāties pa pāriem. Pāru darba priekšrocības. Pārejas gaitas paņēmieni.

Prakse:

Trenējam prasmi strādāt pāros.

Nepazīstama teksta lasīšana

Teorija:

Kā lasīt tekstu no lapas (uzstāties, kad vajag bieži ieskatīties tekstā). Paņēmienu analīze. Demonstrācija.

Prakse:

Trenējam iemaņas pat nepazīstamu tekstu lasīt spilgti, interesanti, aizrautīgi…

Tosti

Teorija:

Vienas no pašām vienkāršākajam, bet, pie tam, pašas efektīvākās tostu teikšanas stratēģijas analīze.

Prakse:

Trenējamies teikt tostus.

Runas māksla. Oratora kursi Rīgā - video

ninso-lando.jpg
image-1.jpg
image-2.jpg
image-3.jpg
image-4.jpg
image-5.jpg
image-6.jpg
image-7.jpg

Apmācības anonsi

Runas māksla 1.kurss:  13. - 16. aprīlis
Runas māksla 2.kurss: 27. - 30. aprīlis
Efektīva prezentācija: 11. - 14. maijs
Ninso un fenotipoloģija: 14. - 15. marts
Runas māksla pusaudžiem 1.kurss: 18. - 19. aprīlis
Runas māksla pusaudžiem 2.kurss: sekojiet izmaiņām

baner orator1 75765765

effektivnaja prezentacija 34r5354345345

baner orator 2k767576urs

Copyright © 2014 - 2019. Oratora māksla Rīgā. Oratora mākslas Akadēmija. Orator-lando.lv