Runas māksla - 1

Oratora māksla - 1Treniņš „Harizmātisks orators”® - 1.pakāpe „Mutiska improvizācija”

Kursa formāts: 4 dienas x 3 stundas 

Kursa cena: 150 Euro (+ PVN)

130 Euro (+ PVN) - vismaz divas nedēļas pirms kursu sākuma

Kursu vada: Dr.sc.admin. Irina Lando (doktora grāds vadībzinātnē)

VIDEO: Runas kursi Rīgā. PhD Irina Lando.

VIDEO: PhD Irina Lando vada oratoru kursus Rīgā. Mācāmies uzstāties publiski

Treniņš paredzēts, lai noņemtu bailes no auditorijas uzstāšanās laikā: lai jūs varētu mierīgi iziet skatītāju priekšā un sākt runāt praktiski par jebkuru tēmu, pie tam, noturot publikas uzmanību, runājot labā enerģētikas līmenī, aktīvi un pareizi izmantojot žestus, intonāciju, acu kontaktu…

Lai jūs klausītos un apbrīnotu jūsu mutisko improvizāciju!!!

Lai jūsu runa būtu spilgta, interesanta, aizraujoša, dzīva, dedzīga, harizmātiska!!!


Mērķi:

- Mazināt bailes un sastingumu, publiski uzstājoties.

- Sniegt skaidru priekšstatu par galvenajiem parametriem, no kuriem ir atkarīga sekmīga uzstāšanās.

- Radīt pastāvīgas pašmācības mehānismu, kas sekmēs attīstību dažādās dzīves situācijās pēc mācību beigšanas.


Plānojamie rezultāti:

Viegluma, pārliecības, komforta, miera sajūta publiskas uzstāšanās laikā (komunicējot ar klientiem/pircējiem).

Skaidra apzināšanās: kā stāvēt, kā žestikulēt, kā skatīties zālē, kā sagatavot savu balss aparātu, kā pārvietoties pa auditoriju, kā iekvēlināt, iedvesmot klausītājus, kā atbildēt uz jautājumiem no zāles…

Galveno esošo mīnusu novēršana: vārdi-parazīti, žesti-parazīti, monotonums, kontakta trūkums ar klausītājiem utt.

Vieglas tērzēšanas iemaņu izmantošana, attiecību izveidošanai gan ar auditoriju, gan jūsu pakalpojumu potenciālajiem pircējiem (piemēram, pārdošanās).


Pēc formāta tas ir praktisks treniņš:

90% - prakse: dalībnieki vingrinājumos atstrādā iemaņas, uzstājoties visas grupas priekšā, uzstājoties pa pāriem, pa trijiem, mazās grupās.

10% - teorija: iemaņu demonstrēšana, rezultātu apspriešana, atbildes uz jautājumiem.

Tikai labākie vingrinājumi!

Par 40% seminārs ir labāko retorikas, aktieru runas vingrinājumu, balss-runas treniņu kolekcija.

Par 20% - instrumentu atlase no mūsdienu praktiskās psiholoģijas virzieniem.

Un vēl par 40% - unikālas autortehnikas un vingrinājumi.

Labvēlīga atmosfēra, efektīvs treniņš un garantēti rezultāti!

Pirmajās semināra minūtēs veidojas atvērta nepiespiesta atmosfēra, kurā viegli justies brīvi un uzvesties nepiespiesti!


Tēmas:

Derīgi padomi

Teorija:

• Kā pareizi veidot vienam ar otru atgriezenisko saikni (kā būt labam oratora mākslas trenerim priekš citiem).

Prakse:

• Mini-pašprezentācija ar atgriezeniskās saiknes sniegšanas iemaņu atstrādāšanu.

• Palaižam pašmācības mehānismu, lai oratora iemaņu attīstība turpinātos arī pēc treniņa beigām.

Runas enerģētika

Teorija:

• Par enerģētiku. Mērījumu skala. Dažādu līmeņu demonstrācija. Kas rada augstu/zemu enerģētiku? Darba demonstrācija dažādos enerģētikas līmeņos.

Prakse:

• Iemaņu atstrādāšana darbam dažādos enerģētikas līmeņos.

• Iemaņu atstrādāšana darbam augstas enerģētikas līmenī (iedvesmojoša runa, uzsaukums).

• Līdera pozīcijas pārtveršanas iemaņu atstrādāšana ar augstas enerģētikas palīdzību.

• Šajā pašā blokā par 50% strādā ar publiskās uzstāšanās bailēm.

Runas tehnika

Teorija:

• Kādiem parametriem jāpievērš uzmanību oratora uzstāšanās laikā (pirmie 6 parametri).

• Pēc kursa semināra dalībniekiem paliek galvā 10-12 parametru matrica, kas veido oratora mākslas pamatu.

Stāja publikas priekšā

Teorija:

• Oratora galvenā poza.

• Roku pamata stāvoklis.

Prakse:

• Ar ķermeni iegaumējam oratora galveno pozu.

• Trenējam dažādus roku pamata stāvokļa variantus. Atrodam sev visveiksmīgāko stāvokli.

Mutiska improvizācija

Teorija:

• Demonstrācija. Tādu paņēmienu analīze, kas ļauj viegli un spontāni improvizēt.

Prakse:

• Mutiskas improvizācijas iemaņu atstrādāšana (2 reizes)

• Improvizācijas paņēmiena „improvizācija pēc pēdējā vārda” atstrādāšana.

• Improvizācijas iemaņu atstrādāšana, saglabājot acu kontaktu.

Pārliecība par sevi

Teorija:

• Smadzeņu šturmēšana - „satraukuma noņemšanas paņēmieni”.

Prakse:

• Iemaņu atstrādāšana saglabāt mierīgu stāvokli, neraugoties uz grupas provokācijām.

Darbs ar iebildumiem (sarežģīti jautājumi)

Teorija:

• Demonstrācija.

Prakse:

• Trenējam emocionālo noturību, atbildot uz negaidītiem jautājumiem.

• Atstrādājam iemaņas ātri, spontāni, „saglabājot cieņu”, atbildēt uz sarežģītiem jautājumiem.

Darbs ar žestiem

Teorija:

• Kam žestikulējot pievērst uzmanību.

Prakse:

• Vingrinājumi „runājošu” un „komunikācijas” žestu atstrādāšanai.

Aktiera meistarība

Prakse:

• Savas uzstāšanās stila mainīšana uz iejušanās dažādās lomās rēķina (atstrādājam 5 lomas).

• Prasmes trenēšana uzstāties agresīvā-uzbrauciena manierē (saniknota priekšnieka loma).

Darbs ar balsi

Teorija:

• Labākas savas balss pārvaldīšanas paņēmieni.

Prakse:

• Vingrinājumi sejai. Balss vingrinājumi.

• Piemērošanās balsij (telefona sarunās).

• 2-3 vingrinājumi intonācijas/emocionālās bagātības attīstīšanai.

Mutiska improvizācija

Teorija:

• Demonstrācija. Divu galveno stratēģiju analīze visa sasaistīšanai.

Prakse:

• Trenējam iemaņas pārejai no tekošās tēmas uz oratoram vajadzīgo tēmu ar improvizācijas palīdzību.

Acu kontakts

Teorija:

• Acu kontakts: detaļas…

Prakse:

• Prasmes atstrādāšana uzturēt labu acu kontaktu ar klausītājiem.

 

Runas māksla. Oratora kursi Rīgā - video

ninso-lando.jpg
image-1.jpg
image-2.jpg
image-3.jpg
image-4.jpg
image-5.jpg
image-6.jpg
image-7.jpg

Apmācības anonsi

Runas māksla 1.kurss:  13. - 16. aprīlis
Runas māksla 2.kurss: 27. - 30. aprīlis
Efektīva prezentācija: 11. - 14. maijs
Ninso un fenotipoloģija: 14. - 15. marts
Runas māksla pusaudžiem 1.kurss: 18. - 19. aprīlis
Runas māksla pusaudžiem 2.kurss: sekojiet izmaiņām

baner orator1 75765765

effektivnaja prezentacija 34r5354345345

baner orator 2k767576urs

Copyright © 2014 - 2019. Oratora māksla Rīgā. Oratora mākslas Akadēmija. Orator-lando.lv